Van doelen naar backlog

Als de doelen duidelijk zijn gemaakt, vaak door de directie of hoger management, is het aan experts in de organisatie om te specificeren wat het project precies moet gaan opleveren. Een backlog is een lijst met alles wat nog moet gebeuren die, in tegenstelling tot requirements, gesorteerd is op volgorde van business-prioriteit.

Een workshop met experts is de beste manier om tot een Product/Project Backlog te komen. Een mogelijke aanpak is: brainstormen, ideeën groeperen, de groepen namen geven, prioriseren en waarde inschatten. Bijvoorbeeld:

De brainstorm voor een website leverde een stapel functies op:

Brainstorm

De experts deelden de functies op in twee groepen: Content en Technisch (SEO en Sitemap horen in beide):

Groep Content Groep Technisch

Deze verdeling in groepen kan overeenkomen met de verschillende doelen, maar dat hoeft niet. Content heeft hogere prioriteit dan Technisch, want Technisch is dienend voor Content. Binnen Content en Technisch zijn ook prioriteiten aan te geven:

Op volgorde van prioriteit

Tot slot kunnen we een inschatting geven van de waarde die de verschillende functies gaan opleveren. We gebruiken hiervoor de schaal van kledingmaten: XXL, XL, L, M, S:

Waarden toegevoegd

Als het project deze functies op volgorde van prioriteit gaat opleveren, is het logisch om te starten met alles van de groep Content behalve de drie S-functies (Nieuws, Zoeken en Sitemap), daarna de hele groep Technisch en dan de drie overgebleven Content-functies. Daarom is het nodig om de functies ook in die volgorde uit te werken. De functies zijn misschien duidelijk genoeg voor de experts in de workshop, maar helemaal niet voor de ontwikkelaars die de websites moeten gaan maken.

User stories

User stories zijn een mooie manier die voor iedereen begrijpelijk is en sluiten goed aan bij de methode om projectdoelen te beschrijven.

Een user story heeft de volgende vorm: als gebruiker wil ik functie om waardeGebruiker geeft aan wie de wens heeft, functie omschrijft de wens en waarde geeft aan hoe deze functie waarde creëert. Deze waarde moet terug te leiden zijn op de projectdoelen. De functie Indruk wordt bijvoorbeeld de volgende user story: als potentiële klant wil ik op de website een indruk kunnen krijgen van het bedrijf om te besluiten of ik daar klant wil worden.

Acceptatiecriteria dienen om de user story verder te specificeren. In dit geval kan iemand van Marketing bijvoorbeeld als acceptatiecriteria aandragen:

  • Foto van de vestigingsdirecteur
  • Foto’s van het kantoor
  • Tekst geschreven door vestigingsdirecteur zelf en nagekeken door Corporate Communications

Als er voldoende uitgewerkte user stories zijn zodat het ontwikkelteam ongeveer een maand vooruit kan, is er een Product Backlog die voldoende groot is om met plannen en ontwikkelen te beginnen. Het is dus niet nodig om alle functies helemaal uit te werken. Het is immers best mogelijk dat de sitemap er nooit gaat komen, omdat in de tijd die nodig is om de belangrijkere functionaliteit te ontwikkelen, er nieuwe functies bedacht worden met een grotere waarde dan de sitemap. De volgende stap is dus plannen.

De rol van Quinnova

Wij kunnen een workshop van een dag met experts uit uw organisatie faciliteren. Het resultaat van de workshop is:

  • Een gegroepeerde en geprioriteerde lijst van features
  • Uitwerking van de belangrijkste features in user stories

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Volgend hoofdstuk: Planning.