Review, acceptatie, evaluatie, bijsturen, einde?

Review

Aan het einde van de eerste Sprint is er een eerste presentatie van het werk dat verzet is door het ontwikkelteam aan de stakeholders. Door deze vroeg (na een paar weken al) te houden, krijgt het ontwikkelteam snel feedback, kan de product backlog bijgewerkt worden met de nieuwste inzichten en wordt de planning scherper gemaakt.

Acceptatie

Stakeholders kunnen tijdens of na de Sprint Review voltooide user stories accepteren, waarna ze van de Product Backlog verdwijnen. Indien stakeholders opmerkingen of aanvullende wensen hebben, komen die op de Product Backlog.

Evaluatie

Als doelen zodanig zijn opgesteld dat ze meetbaar zijn, kan er tijdens elke Review voortgang worden gerapporteerd. Het verdient aandacht als een doel lang geen voortgang vertoont. Het doel kan onbelangrijk zijn, moeilijk te meten of niet goed realiseerbaar.

Bijsturen

Het grote voordeel van kortcyclisch werken, is dat je regelmatig kunt bijsturen. Aan het einde van elke Sprint kun je in overleg met stakeholders de Product Backlog, de planning en de doelen bijstellen. Op die manier bereik je sneller het gewenste resultaat.

Einde?

Is een product ooit af? Het kan zo zijn dat alle functies met hoge businesswaarde zijn gerealiseerd en dat het niet meer rendabel is om een heel team fulltime aan het product te laten werken. Op dat moment gaat het product over naar de staat doorontwikkeling. Wat dat precies betekent, verschilt per organisatie, maar het team zal idealiter aan een ander product gaan werken. De teamleden zijn immers goed op elkaar ingespeeld.

De rol van Quinnova

Wij beginnen met het faciliteren van de workshops genoemd onder Doelen stellen en Backlog. Daarna kunnen we als Product Owner of als Scrum Master het plannen en bouwen begeleiden en vanuit beide rollen de uitkomsten zoals hierboven genoemd aan de rest van de organisatie presenteren. Neem voor meer informatie contact met ons op.