Planning

Hoewel het onmogelijk is om vooraf een kloppende planning te maken van een innovatief project, is het wel mogelijk om schattingen en ervaringen te combineren om tot een steeds nauwkeuriger planning te komen. De basis hiervoor is gebruik van relatieve schattingen.

Relatieve schattingen

Hoeveel kost het om aan mijn huis een garage te bouwen? Of een schuur? Als je het huis niet kent, kun je langskomen om een kijkje te nemen en vervolgens beide activiteiten in dagen in te schatten. Je kunt zonder enige kennis van het huis wel stellen dat een garage waarschijnlijk ongeveer tweemaal zoveel werk is als een schuur. Voordelen van relatieve schattingen:

  • Ze zijn in de praktijk net zo betrouwbaar als schattingen na een grondige analyse voor zaken die niet goed gespecificeerd zijn
  • Ze zijn sneller te maken
  • Ze blijven geldig als alles 2x zo moeilijk blijkt te zijn

Planning poker

Een goede manier om aan (relatieve) schattingen te komen, is met planning poker. De input van alle developers uit het ontwikkelteam wordt gebruikt om tot gedragen relatieve schattingen te komen voor alle items op de product backlog. Hoe beter de specificaties, hoe betrouwbaarder de schatting uiteraard.

Planning Poker

Ervaringen

Door met Sprints van een vast aantal weken te werken, wordt steeds duidelijker welk gemiddeld aantal complexiteitspunten een team kan realiseren gedurende een Sprint. Op die manier is het mogelijk om een planning voor de gehele product backlog te maken, die steeds betrouwbaarder wordt, omdat er steeds meer ervaringsdata gebruikt worden. Voor het begin van de eerste Sprint zijn er uiteraard nog geen ervaringscijfers, en zal het ontwikkelteam moeten inschatten hoeveel werk ze tijdens de eerste Sprint verwachten te kunnen verzetten.

Aan het einde van de eerste Sprint is het tijd voor de eerste Review.

De rol van Quinnova

Theo Peek is zowel Certified Scrum Product Owner als Certified Scrum Master en kan beide rollen vervullen. Neem voor meer informatie contact met ons op.